Home > FAQ > การจองเที่ยวบิน

การจองเที่ยวบิน


 1. วิธีการจองเที่ยวบินออนไลน์
 2. ทำอย่างไรหากฉันตกเครื่อง
 3. วิธีการยกเลิกการจองเที่ยวบิน
 4. วิธีการชำระเงินสำหรับเที่ยวบินของฉัน
 5. เอกสารอะไรบ้างที่ฉันจำเป็นต้องนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์สนามบินเพื่อที่จะได้บัตรที่นั่ง(boarding pass)
 6. ค่าโดยสารเต็มจำนวนกับค่าโดยสารที่มีส่วนลดต่างกันอย่างไร
 7. Ctrip จะให้ใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินหรือไม่
 8. ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วได้หรือไม่
 9. ฉันสามารถเรียกเงินชดเชยได้หรือไม่หากฉันยกเลิกตั๋วของฉัน
 10. ทำอย่างไรหากฉันยอมรับการจองมากกว่าหนึ่งครั้ง
 11. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับตั๋วที่รับรองการประกันมีอะไรบ้าง
 12. ใช้เวลานานเท่าใดที่ตั๋วจะถูกจัดทำหลังจากฉันยอมรับการจอง
 13. จะทราบได้อย่างไรว่าการจองของฉันได้รับการยืนยัน
 14. บัตรเครดิตใดที่ท่านสามารถใช้ได้
 15. วิธีการจองตั๋วสำหรับเด็กหรือทารกออนไลน์(เที่ยวบินในประเทศเท่านั้น)
 16. วิธีการจองตั๋วสำหรับเด็กหรือทารกออนไลน์(เที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น)
 17. ฉันสามารถจองเที่ยวบินล่วงหน้าได้ก่อนเป็นเวลานานเท่าใด
 18. อะไรคือการอนุญาตขนกระเป๋าสัมภาระฟรีที่ได้จากเที่ยวบิน
 19. มีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการนำของเหลวขึ้นเครื่องบินหรือไม่
 20. มีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับกระเป๋าติดตัวที่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน

วิธีการจองเที่ยวบินออนไลน์

ในการจองสายการบินออนไลน์ กรุณากดไปที่เที่ยวบินที่แถบบอกทิศทาง(navigation bar)ที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ หรือค้นหาจากกล่องค้นหาเที่ยวบินที่อยู่ทางด้านมุมบนซ้ายมือของหน้าหลัก กรอกข้อมูลที่กำหนด แล้วกดปุ่ม ค้นหาเที่ยวบิน หลังจากท่านจองเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว Ctrip จะส่งข้อมูลยืนยันการจองไปทางอีเมล์

ทำอย่างไรหากฉันตกเครื่อง

กรุณาติดต่อที่ 400 828 8966 (หากท่านอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรือ (86 21) 3210 4669 (หากท่านไม่ได้อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรือปรึกษาพนักงานสายการบิน

วิธีการยกเลิกการจองเที่ยวบิน

หากตั๋วของท่านยังไม่ถูกออกใช้ ท่านสามารถยกเลิกการจองเที่ยวบินออนไลน์โดยกดที่แถบ บัญชีของฉัน ที่อยู่ด้านขวามือของแถบบอกทิศทาง(navigation bar)ที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ ลงชื่อเข้าใช้และเลือก คำสั่ง แล้วเลือก เที่ยวบิน เพื่อตรวจสอบประวัติการจองเที่ยวบิน กดที่หมายเลขคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ข้อมูลการจอง กดปุ่ม ยกเลิกคำสั่ง เพื่อยกเลิกการจองของท่าน

หากตั๋วของท่านถูกได้ออกใช้แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งออนไลน์ได้ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเราที่ 400 828 8966 (หากท่านอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรือ (86 21) 3210 4669 (หากท่านไม่ได้อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่)

วิธีการชำระเงินสำหรับเที่ยวบินของฉัน

ในการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านอาจชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ของเรา ในการจองเที่ยวบินในประเทศ ท่านอาจชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือ PayPal

อย่างไรก็ตามการชำระเงินด้วย PayPal จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อจองเที่ยวในประเทศที่เครื่องบินจะต้องใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงออกจากสนามบินหลังจากการจองเท่านั้น ขณะนี้เราไม่ยอมรับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตและเงินสด

เอกสารอะไรบ้างที่ฉันจำเป็นต้องนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์สนามบินเพื่อที่จะได้บัตรที่นั่ง(boarding pass)

ในการจองเที่ยวบินในสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ ท่านสามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินโดยแสดงพาสปอร์ตของท่านหรือหลักฐานแสดงตนที่ใช้การได้ ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงตั๋วออนไลน์เพื่อที่จะได้รับบัตรที่นั่ง(boarding pass) สำหรับเที่ยวบินที่ไปยังหรือมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ ท่านจำเป็นที่จะต้องติดต่อโดยตรงกับสายการบินเพื่อยืนยันเอกสารและข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขตั๋วออนไลน์หรือวีซ่า

ท่านสามารถทราบหมายเลขตั๋วออนไลน์โดยติดต่อกับ Ctrip โดยโทรศัพท์มาที่ 400 828 8966 (หากท่านอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรือ (86 21) 3210 4669 (หากท่านไม่ได้อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรืออีเมล์มาที่ e_service@Ctrip.com.

ค่าโดยสารเต็มจำนวนกับค่าโดยสารที่มีส่วนลดต่างกันอย่างไร

นโยบายของแต่ละสายการบินมีความแตกต่างกัน ข้อมูลจะแสดงขณะที่ท่านทำการจองเที่ยวบิน

Ctrip จะให้ใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินหรือไม่

หากท่านต้องการหลักฐานการชำระเงินสำหรับเงินค่าชดเชย ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยแผนการเดินทางที่ได้รับแสตมป์อย่างเป็นทางการ(ซิงเฉิงต้าน, 行程单)เมื่อทำการจองออนไลน์ ท่านสามารถเลือกที่จะส่งไปรษณีย์หรือส่งไปยังที่อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ได้ หรืออีกทางเลือกหนึ่งท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยแผนการเดินทางที่ได้รับแสตมป์อย่างเป็นทางการได้ที่เคาน์เตอร์ Ctrip ที่ท่านอากาศยานบางแห่งที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่(ท่านอากาศยานที่มีเคาน์เตอร์ Ctrip จะแสดงขณะดำเนินการจองเที่ยวบินและสามารถเรียกดูได้ ที่นี่)) หากท่านไม่ยื่นคำร้องด้วยแผนการเดินทางที่ได้รับแสตมป์อย่างเป็นทางการขณะดำเนินการจอง ท่านยังสามารถหยิบได้ที่เคาน์เตอร์ Ctrip ที่ท่าอากาศยาน

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วได้หรือไม่

ตั๋วที่ออกใช้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทางออนไลน์ กรุณาติดต่อกับ Ctrip โดยโทรศัพท์มาที่ 400 828 8966 (หากท่านอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรือ (86 21) 3210 4669 (หากท่านไม่ได้อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) เพื่อเปลี่ยนแปลงตั๋วของท่าน ทาง Ctrip มิได้คิดค่าบริการเพิ่มสำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วเครื่องบิน แต่สายการบินส่วนบุคคลอาจคิดค่าบริการขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละแห่ง

ฉันสามารถเรียกเงินชดเชยได้หรือไม่หากฉันยกเลิกตั๋วของฉัน

หากตั๋วของท่านยังไม่ถูกออกใช้ ท่านสามารถเรียกเงินชดเชยสำหรับค่าตั๋วของท่านและท่านจะไม่ถูกคิดค่าบริการเพิ่มเติมในการยกเลิกการจอง(ยกเว้นสำหรับตั๋วหมู่คณะที่จ่ายค่ามัดจำล่วงหน้า) สำหรับตั๋วที่ออกใช้แล้วจะถูกคิดค่าบริการในการยกเลิก(ในที่นี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินที่นั้นๆ)

ทำอย่างไรหากฉันยอมรับการจองมากกว่าหนึ่งครั้ง

หากตั๋วสำหรับผู้โดยสารท่านเดิมถูกออกใช้เนื่องจากการทำซ้ำหรือการจองซ้ำซ้อน(รวมถึงการจองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินในวันเดียวกัน) ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าบริการเพิ่มเติมใดๆในการยกเลิก

หากท่านพบกับปัญหาเมื่อยอมรับการชำระเงิน กรุณาอย่ายอมรับการชำระเงินซ้ำ ท่านสามารถยืนยันว่าการจองของท่านได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยโทรศัพท์มาที่ 400 828 8966 (หากท่านอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรือ (86 21) 3210 4669 (หากท่านไม่ได้อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรืออีเมล์มาที่ e_service@Ctrip.com.

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับตั๋วที่รับรองการประกันมีอะไรบ้าง

ผู้โดยสารที่ชำระเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนเท่านั้นที่สามารถโอนเงินระหว่างสายการบินได้ สายการบินที่เกี่ยวข้องต้องเห็นด้วยกับการโอนเงินนี้

ใช้เวลานานเท่าใดที่ตั๋วจะถูกจัดทำหลังจากฉันยอมรับการจอง

โดยปกติตั๋วจะถูกออกใช้ครึ่งชั่วโมงหลังจากท่านยอมรับการจองเที่ยวบินและชำระเงินแล้ว

จะทราบได้อย่างไรว่าการจองของฉันได้รับการยืนยัน

 • เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองของท่านได้รับการยอมรับและถูกส่ง
 • หากท่านให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือภายในประเทศจีน ท่านจะได้รับข้อความยืนยันการจองผ่านโทรศัพท์มือถือ

บัตรเครดิตใดที่ท่านสามารถใช้ได้

เรารับบัตรเครดิตที่ใช้ทั่วไปรวมถึงVisa บัตรMasterCard บัตรJCB และบัตรAmerican Express

วิธีการจองตั๋วสำหรับเด็กหรือทารกออนไลน์(เที่ยวบินในประเทศเท่านั้น)

เมื่อจองเที่ยวบิน กรุณาเลือก “ผู้ใหญ่” “เด็ก”(อายุตั้งแต่ 2-12 ปี) หรือ”ทารก”(อายุตั้งแต่ 14 วันถึง2 ปี) จากรายชื่อประเภทของผู้โดยสาร สำหรับการซื้อตั๋วของเด็กหรือทารก คำสั่งซื้อตั๋วของผู้ใหญ่จะต้องถูกซื้อภายในวันเดียวกัน สำหรับการซื้อตั๋วเด็กหรือทารกเพิ่มเติมจำเป็นที่จะต้องซื้อเป็นแบบผู้ใหญ่ เติมลงในช่องที่กำหนดและยอมรับคำสั่ง

โปรดสังเกตว่าขณะนี้ระบบของเราอนุญาตให้เด็กและทารกเดินทางในการจองเดียวกัน หากท่านเดินทางไปกับเด็กและทารกในหมู่คณะเดียวกัน กรุณาทำการจองแยกกันโดยจะต้องมีผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนต่อเด็กหรือทารกหนึ่งคน หากท่านเดินทางไปกับเด็กและทารกที่มีจำนวนมากกว่าผู้ใหญ่ ท่านจำเป็นต้องจองตั๋วสำหรับผู้ใหญ่สำหรับจำนวนเด็กและทารกที่มีเพิ่มเติม

วิธีการจองตั๋วสำหรับเด็กหรือทารกออนไลน์(เที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น)

สำหรับการจองตั๋วทารก กรุณาโทรศัพท์มาที่ 400 828 8966 (หากท่านอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรือ (86 21) 3210 4669 (หากท่านไม่ได้อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่)

ตั๋วเด็กจะถูกจองออนไลน์ แต่ขณะนี้ไม่สามารถซื้อได้เช่นเดียวกับการจองตั๋วของผู้ใหญ่ กรุณาจองตั๋วเด็กแยก หรือโทรศัพท์มาที่ 400 828 8966 (หากท่านอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่) หรือ (86 21) 3210 4669 (หากท่านไม่ได้อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่)

ฉันสามารถจองเที่ยวบินล่วงหน้าได้ก่อนเป็นเวลานานเท่าใด

ท่านสามารถจองเที่ยวบินในประเทศล่วงหน้าได้ก่อน 180 วันและเที่ยวบินระหว่างประเทศล่วงหน้าได้ก่อน 365 วัน จะต้องชำระเงินค่าตั๋วก่อนเพื่อกำหนดการแจ้งราคา ราคาที่แจ้งสำหรับเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินภายในหนึ่งเดือนหรือมากกว่าเป็นการกำหนดราคาที่ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วก่อนหน้านี้ และหากไม่จองและชำระเงินท่านจะต้องยืนยันก่อนวันที่เครื่องบินจะออก ตารางการเดินทางของบริษัทเที่ยวบินสามารถเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและค่าโดยสารที่มีส่วนลดจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมด้วย ขณะที่ Ctrip พยายามที่จะจัดหาส่วนลดที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าและอัพเดทราคาตั๋วออนไลน์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ราคาส่วนลดที่แจ้งไว้จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมด้วย

อะไรคือการอนุญาตขนกระเป๋าสัมภาระฟรีที่ได้จากเที่ยวบิน

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ท่านสามารถขนสัมภาระได้ฟรี 40 กก.(88 ปอนด์) ต่อตั๋วผู้ใหญ่หรือเด็กในที่นั่งชั้นหนึ่ง 30 กก.(66 ปอนด์) ต่อตั๋วผู้ใหญ่หรือเด็กในที่นั่งชั้นธุรกิจ และ20 กก.(44 ปอนด์) ต่อตั๋วผู้ใหญ่หรือเด็กในที่นั่งชั้นประหยัด สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบนโยบายและกฎข้อบังคับของแต่ละสายการบินเกี่ยวกับค่ากระเป๋าสัมภาระฟรีสำหรับตั๋วทารก

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ กฎข้อบังคับในเรื่องของการขนสัมภาระขึ้นอยู่กับสายการบิน กรุณาตรวจสอบนโยบายและกฎข้อบังคับของแต่ละสายการบินเพื่อความแน่ใจ

กรุณาตรวจสอบนโยบายและกฏเกณฑ์ข้อบังคับของสายการบินนั้นๆสำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของสายการบินราคาประหยัด

มีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการนำของเหลวขึ้นเครื่องบินหรือไม่

โดยทั่วไปการนำของเหลวขึ้นเครื่องบินนั้นเป็นข้อห้าม แต่อนุญาตให้นำของเหลวที่มีปริมาณน้อยที่ใช้ส่วนตัวขึ้นเครื่องบินได้ดังนี้: ของเหลวนั้นจะต้องมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร(3.4 ออนซ์); ของเหลวจะต้องถูกเก็บในซองพลาสติกใสที่สามารถเปิดปิดได้หากมีปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร(33.8 ออนซ์); ของเหลวทุกชิ้นจะต้องถูกตรวจสอบ ผู้โดยสารที่เดินทางมากับทารกอาจขอร้องโดยตรงกับสายการบินที่ทำการซื้อตั๋วให้จัดหาผลิตภัณฑ์นมฟรีบนเที่ยวบินนั้น สำหรับรายละเอียด กรุณาตรวจสอบนโยบายและกฎข้อบังคับของแต่ละสายการบิน

มีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับกระเป๋าติดตัวที่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยทั่วไปกระเป๋าติดตัวที่มีน้ำหนักรวม 5 กก.หรือน้อยกว่าน้ำหนักของสิ่งของต่อผู้โดยสารสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่ต้องเสียค่าคิดบริการเพิ่ม ผู้โดยสารชั้นหนึ่งอนุญาตให้นำกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ 2 ใบ ผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดอนุญาตให้นำกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องบินได้มากที่สุด 1 ใบ กระเป่าแต่ละใบจะต้องมีขนาดไม่เกิน 20 x 40 x 50 เซนติเมตร ขนาดและน้ำหนักกระเป๋าจะถูกขนส่งขณะที่ตรวจสัมภาระ สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบนโยบายและกฎข้อบังคับของแต่ละสายการบิน