Home > About > Ctrip Polisi Privasi

Ctrip Polisi Privasi

Ctrip.com dimiliki dan dikendalikan oleh Ctrip Computer Technology (Shanghai) Co., Ltd ("Ctrip"). Polisi privasi berikut menerangkan cara kami mengumpul, memakai, mendedahkan, dan jika tidak, proses matlumat kenal pasti diri yang kami kumpulkan mengenai individu (“Data Peribadi”) berkaitan dengan perkhidmatan yang terdapat dari Ctrip melalui laman web yang terletak di www.Ctrip.com (“Laman”). Dengan melayari laman ini, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan pemprosesan Data Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini. Semua data yang kami kumpul dan proses disimpan pada pelayan yang terletak di Hong Kong, sebuah negara yang mungkin tidak menyediakan tahap bersamaan perlindungan data kepada undang-udang dalam bidang kuasa negara anda.

Kadang-kadang, Ctrip mungkin menyemak semula Polisi Privasi ini untuk menggambarkan perubahan dalam undang-undang, amalan kami dalam pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi, ciri-ciri Laman kami atau kemajuan dalam teknologi. Jika kita membuat semakan yang mengubah cara kami mengumpul atau menggunakan Data Peribadi anda, perubahan tersebut akan dipaparkan dalam Polisi Privasi ini dan tarikh berkuatkuasa akan diperhatikan pada awal Polisi Privacy ini. Oleh itu, anda perlu mengkaji semula Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa supaya anda mengetahui polisi-polisi dan amalan-amalan terkini kami. Ctrip akan juga menyiarkan dengan jelas perubahan bahan tersebut sebelum melaksanakan perubahan tersebut.

Matlumat yang di kumpul

Kami mengumpul Data Peribadi mengenai anda yang anda berikan kepada kami semasa menggunakan laman web ini. Data Peribadi mungkin termasuk nama anda, alamat, nombor telefon, nombor kad kredit atau alamat e-mel. Kami juga mengumpul matlumat bukan peribadi yang dikenal pasti, yang boleh dikaitkan dengan Data Peribadi anda, termasuk log masuk nama anda, alamat IP dan kata laluan dan pilihan carian berkaitan dengan carian tertentu.

Melindungi Data Peribadi anda

Untuk menghalang akses tanpa izin, kami mengekalkan prosedur fizikal, elektronik dan organisasi yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi terhadap pemusnahan tidak sengaja atau menyalahi undang-undang atau kehilangan secara tidak sengaja, pengubahan, atau pendedahan atau akses tanpa izin. Untuk melindungi transaksi kad kredit, Ctrip.com kini menggunakan Teknologi Lapisan Soket Selamat untuk menyulitkan matlumat kad kredit semasa transit.

Cara kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan

Kami menggunakan Data Peribadi dan maklumat lain yang dikumpulkan melalui laman untuk mendaftarkan anda dengan laman web ini dan program ganjaran Ctrip kami, untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan yang diminta untuk membina ciri-ciri yang akan membuat perkhidmatan yang disediakan di laman web ini lebih mudah untuk digunakan dan untuk menghubungi anda mengenai perkhidmatan ini. Ini termasuk permintaan belian yang lebih pantas, sokongan pelanggan yang lebih baik dan notis perkhidmatan tepat pada masanya dan tawaran istimewa. Dari masa ke semasa, Ctrip mungkin menhubungi anda untuk mendapatkan maklum balas mengenai pengalaman anda menggunakan laman web ini, untuk membantu kami memperbaiki laman web ini, atau menawarkan penjimatan atau promosi khas kepada anda sebagai pengguna laman, di mana anda telah menyatakan persetujuan anda untuk menerima apa-apa komunikasi. Jika anda memilih untuk tidak menerima notis simpanan khas atau promosi, anda hanya boleh memilih keluar daripada menerima dengan membalas kepada Ctrip menggunakan pautan yang disediakan dalam notis ini.

Berkongsi Data Peribadi anda

Ctrip mungkin berkonsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga yang kita gunakan untuk melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami, untuk memasarkan produk dan perkhidmatan kami, mengendalikan urus niaga kad kredit dan untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan pelanggan. Semua pihak ketiga tersebut akan berada di bawah obligasi untuk mengekalkan keselamatan dan kerahsiaan Data Peribadi, dan untuk memproses Data Peribadi hanya mengikut arahan kami.

Dalam beberapa kes, Ctrip mungkin menghendaki anda membuat transaksi secara langsung dengan pihak ketiga untuk mendapatkan perkhidmatan, atau apabila anda menggunakan laman web ini untuk menempah bilik hotel atau mendapatkan produk atau perkhidmatan yang lain, kami boleh memberi Data Peribadi anda kepada hotel itu atau parti ketiga yang terlibat.

Ctrip mungkin mendedahkan Data Peribadi untuk melindungi diri kami terhadap liabiliti, untuk bertindak balas kepada sepina, proses kehakiman, permintaan yang sah oleh pegawai penguatkuasa undang-undang, atau seperti yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang, atau kepada pembeli berkaitan dengan apa-apa jualan, tugasan, atau pemindahan lain kesemua atau sebahagian daripada perniagaan atau syarikat kami. Kami mungkin juga mendedahkan Data Peribadi untuk menguatkuasakan atau memohon terma-terma dan syarat-syarat yang dikenakan ke atas produk dan perkhidmatan kami, atau untuk melindungi hak, harta atau keselamatan Ctrip, pengguna kami atau orang lain.

Dalam situasi yang dinyatakan di atas, penerima Data Peribadi mungkin berada di dalam bidang kuasa yang mungkin tidak menyediakan tahap yang sama dengan perlindungan data kepada undang-undang dalam bidang kuasa negara anda.

Dasar kami mengenai kuki

Untuk membantu anda dengan perkhidmatan yang lebih cepat dan berkualiti, kami menggunakan “kuki” teknologi di laman kami. Kuki adalah cebisan kod kecil, biasanya disimpan di dalam computer pemacu keras pengguna, yang membolehkan laman web untuk “menyesuaikan” sendiri setiap pengguna dengan mengingati maklumat mengenai lawatan pengguna ke laman web ini. kuki boleh menyimpan pelbagai maklumat, termasuk alamat IP, data navigasi, maklumat pelayan, masa pemindahan data, pilihan pengguna, dan alamat-alamat e-mel dan kata laluan yang diperlukan untuk mengakses laman web ini. Seksyen “Bantuan” dalam toolbar dari kebanyakkan penyemak imbas internet akan memberitahu and acara untuk menghalang penyemak imbas anda daripada menerima kuki baru atau bagaimana untuk mengkonfigurasi penyemak imbas anda untuk menolak kuki sama sekali. Jika anda melempuhkan kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses fungsi atau ciri penting laman ini dan pengguna laman ini boleh dihadkan. Kuki yang digunakan pada laman ini dikaitkan dengan Data Peribadi pengguna.

Bagaimana anda boleh mengakses atau menukar maklumat peribadi mengenal pasti-anda

Jika anda ingin mengemas kini sebarang Data Peribadi yang anda telah sediakan sebelum ini, atau menjalankan apa-apa hak akses, pembetulan, penghapusan, atau membangkang kepada pemprosesan Data Peribadi anda yang anda mungkin ada di bawah undang-undang, sila e-mel kami support_my@ctrip.com . Untuk melindungi privasi dan keselamatan anda, kami akan mengesahkan identity anda sebelum memberikan akses atau membuat perubahan kepada Data Peribadi anda. Sebarang permintaan untuk mengakses Data Peribadi anda akan dijawab dalam jangka masa kurang dari 30 hari.